บินตรงเชียงใหม่ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน )

รหัสสินค้า: RNAT192631
บินตรงเชียงใหม่ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน )

เดินทางช่วง
19 ม.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 11,888 14,388 แสดง - 30
23 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 11,888 14,388 แสดง - 30
25 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 11,888 14,388 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

บินตรงเชียงใหม่ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน )
บินตรงเชียงใหม่ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน )
ราคาเริ่มต้น 11,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน