บินตรงเชียงใหม่ เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักเว้ 1 คืน)

รหัสสินค้า: RNAT192630
บินตรงเชียงใหม่ เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักเว้ 1 คืน)

เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 62 - 24 มี.ค. 63 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 13,111 15,511 แสดง - 30
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 13,111 15,511 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

บินตรงเชียงใหม่ เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักเว้ 1 คืน)
บินตรงเชียงใหม่ เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักเว้ 1 คืน)
ราคาเริ่มต้น 13,111
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน