บินตรงเชียงใหม่ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (พักฮอยอัน 1 คืน)

รหัสสินค้า: RNAT192629
บินตรงเชียงใหม่ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (พักฮอยอัน 1 คืน)

เดินทางช่วง
14 ธ.ค. 62 - 16 มี.ค. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 13,888 15,738 แสดง - 30
11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 13,888 15,738 แสดง - 30
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 13,888 15,738 แสดง - 30
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 13,888 15,738 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

บินตรงเชียงใหม่ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (พักฮอยอัน 1 คืน)
บินตรงเชียงใหม่ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (พักฮอยอัน 1 คืน)
ราคาเริ่มต้น 13,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน