บินตรงเชียงใหม่ บินภายในพม่า ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: RNAT192425
บินตรงเชียงใหม่ บินภายในพม่า ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

เดินทางช่วง
17 ต.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 24,900 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 24,900 24,900 แสดง - 10
19 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 24,900 24,900 แสดง - 10
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 24,900 24,900 แสดง - 10

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

บินตรงเชียงใหม่ บินภายในพม่า ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน
บินตรงเชียงใหม่ บินภายในพม่า ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 24,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน