ทัวร์พม่า 15 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

RGN5-8M Yangon holy 9 Yangon 2 Days

ทัวร์โค๊ด RNAT190207
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.

RGN1-8M โปรเมียนมาร์ สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days

ทัวร์โค๊ด RNAT190208
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

บินตรงเชียงใหม่ พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด RNAT200150
เดินทางช่วง
15 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 63
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.

บินตรงเชียงใหม่ พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด RNAT200147
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,888 บ.

บินตรงเชียงใหม่ พม่า อินเล กั๊กกู ตองยี

ทัวร์โค๊ด RNAT200568
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. - 4 ธ.ค. 63
 Bangkok Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 23,900 บ.