ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

 • เงินเดือน: 15000 บ.+
 • ระยะเวลา: สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย: ไม่เกิน 35%
 • อายุ: 20-60 ปี
 • อัตราการอนุมัติ: 52%
 • เวลาการอนุมัติ: 72 ชม.
สมัครเลย
เวลาการอนุมัติ 72 ชม.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้ ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยอนุมัติไว  


ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย เป็นสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ธนาคารไทยเครดิตให้กู้ได้แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย โดยไม่ต้องไปพึ่งพาการเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งเสี่ยงต่อการเจออัตราดอกเบี้ยสูงๆ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เสนอธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย ให้ลูกค้าสามารถคุยง่าย ผ่อนได้สบาย และยังได้เงินเร็ว ซึ่งมีลูกค้าหลายท่านได้รับความพึงพอใจอย่างมากกับการสมัครขอสินเชื่อ โดยมีการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และอนุมัติไวมาก

เงื่อนไขธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

 • วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

 • สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี หรือเมื่อมีการผ่อนชำระตรงเวลา 6 เดือนขึ้นไป สามารถจะขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้อีก

 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 28% ต่อปี

 • เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายเหมาะกับใคร

บุคคลธรรมดาที่เริ่มประกอบธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจอยู่แล้วแต่ต้องการเงินทุนเพิ่มเติม อาจจะมีหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอ แต่เป็นผู้ที่มีความสามารถเพียงพอส าหรับการช าระหนี้ได้โดยธุรกิจของลูกหนี้จะต้องไม่เป็นธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อจารีตประเพณี และไม่เป็นธุรกิจที่ขัดต่อนโยบายธนาคาร

คุณสมบัตขิองผู้ขอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

 • เป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทยเท่านั้น

 • จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

 • อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี

 • จะต้องมีวัตถุประสงค์ของสินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเท่านั้น

 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี (อายุกิจการและระยะเวลาการประกอบธุรกิจปัจจุบัน)

 • ธุรกิจต้องมีสถานที่ของกิจการชัดเจน และเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมาพร้อมกับสินเชื่อขึ้นอยู่ที่ความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ประกันภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุต่างๆ

 • ประกันชดเชยรายได้หากต้องพักรักษาตัว

 • ประกันอัคคีภัยและน้ำท่วมจะมีค่าเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุในกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย

สำหรับการชำระเงินค่างวดธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายล่วงหน้า หรือเป็นจำนวนที่มากกว่าค่างวดที่กำหนด ธนาคารจะนำเงินจำนวนนี้ไปลดยอดเงินต้นของลูกค้า ส่งผลให้ยอดเงินต้นคงเหลือของลูกค้าลดลงเร็วได้กว่าปกติและธนาคารจะไม่มีการคิดค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด


ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
บทวิจารณ์

ยังไม่มีความคิดเห้น

ความคิดเห็นของคุณจะเป็นคนแรก

เพิ่มบทวิจารณ์

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *