สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

 • เงินเดือน: 15000 บ.+
 • ระยะเวลา: สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย: ไม่เกิน 28%
 • อายุ: 20-70 ปี
 • อัตราการอนุมัติ: 67%
 • เวลาการอนุมัติ: 96 ชม.
สมัครเลย
เวลาการอนุมัติ 96 ชม.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้ สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน มี MOU ติดบูโร สมัครได้ไหม


สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน ของธนาคารออมสิน คือ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ ซึ่งลูกค้าจะให้กู้ตามความจำเป็นที่จ้องใช้จริงและมีความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

 • มีการคำนวณการชำระหนี้แต่ละเดือนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

 • วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติไม่เกินรายละ 50,000 บาท จะต้องชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)

 • วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท จะต้องชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)

 • เงินสินเชื่อที่อนุมัติตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท จะต้องชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย

 • กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

 • ผู้ขอก็จะต้องเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทยและมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ขอกู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

 • จะต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

 • จำเป็นจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

 • สำหรับสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร ตามข้อตกลง (MOU)

 • ลูกค้าจะต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ถึงแม้ว่าหน่วยงานของลูกค้าจะ มีข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร และมีการขอสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน เพื่อต้องการจะนำไปปิดบัตรเครดิต หรือสินเชื่อธนาคารอื่นๆ เป็นการปิดยอกหนี้ที่อื่นเพื่อให้เหลือหนี้เพียงก้อนเดียวก็จริง แต่ถ้าหากว่า ลูกค้าของหน่วยงานที่ยื่นขอสินเชื่อติดเครดิตบูโร มากกว่า 90 วันขึ้นไป ธนาคารจะไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ได้ 

ดังนั้นหากลูกค้าจะมีสินเชื่อที่ไหนอยู่ก็ตามไม่ควรจะละเลยเรื่องการผ่อนชำระ หรือรอให้คะแนนเครดิตต่ำลงมาก ซึ่งต่อให้มี MOU ก็จะไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย นอกเสียจากว่าลูกค้าจะต้องไปเลือกกู้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลักทรัพย์เป็นประกันการขอสินเชื่อ เช่น รถยนต์ บ้านและที่ดิน เป็นต้น

ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
บทวิจารณ์

ยังไม่มีความคิดเห้น

ความคิดเห็นของคุณจะเป็นคนแรก

เพิ่มบทวิจารณ์

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *