สินเชื่อส่วนบุคคล citi

  • เงินเดือน: 15000 บ.+
  • ระยะเวลา: สูงสุดไม่เกิน 6 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย: ไม่เกิน 21%
  • อายุ: 20-55 ปี
  • อัตราการอนุมัติ: 45%
  • เวลาการอนุมัติ: 48 ชม.
สมัครเลย
เวลาการอนุมัติ 48 ชม.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้ สินเชื่อส่วนบุคคล citi

สิทธิประโยชน์สินเชื่อส่วนบุคคล Citiกับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารซิตี้แบงค์


ปัจจุบันธนาคารต่างๆล้วนมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ ด้วยเงื่อนไขต่างๆ อย่างธนาคารซิตี้แบงค์ ก็มีมาตรการในการช่วยขยายวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล Citi รวมไปถึงการผ่อนคืนแบบรายเดือน โดยช่วยเหลือด้านการชำระเงินสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้บัตรเครดิตเพราะติดบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคล Citi การยืดระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อ ตลอดจนการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือจากซิตี้แล้วเป็นจำนวนมาก

รายละเอียดมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อส่วนบุคคล Citi และบัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงค์

1. การปรับลดอัตรายอดเงินชำระขั้นต่ำ(บัตรเครดิตซิตี้แบงค์)

- บัตรเครดิตซิตี้แบงค์ปรับลดยอดขั้นต่ำลงเหลือ 5% ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 - 31 ธ.ค. 65 และ 8% ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

- ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน โดยจะมีผลกับลูกค้าธนาคารซิตี้แบงค์อัตโนมัติ

- ธนาคารซิตี้แบงค์ยกเลิกการกำหนดยอดชำระขั้นต่ำบัญชีซิตี้เรดดี้เครดิต 200 บาท โดยมีผลทันที่ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564

- ยอดผ่อนชำระรายเดือนยังคงเรียกเก็บตามอัตราปกติ

2. เลื่อนการชำระค่างวด สินเชื่อส่วนบุคคล Citi เป็นเวลา 3 เดือน

- สำหรับลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล Citi ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และจะต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยจะต้องไม่มีประวัติการค้างชำระค่างวดเกินกว่า 90 วัน

- ลูกค้าที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการ จะต้อลงทะเบียนตามช่องทางตามที่ธนาคารกดหนด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารด้วย

สิทธิประโยชน์และโปรแกรมต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล Citi

ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด7.99%

- ลูกค้าจะได้รับอนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

- ลูกค้าไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

- สามารถจะปิดรายการเมื่อไหร่ก็ได้

โปรแกรม อิสระ อัตราพิเศษต่ำสุด 7.99% ต่อปี

สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไปแต่สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และเข้าร่วมโปรแกรมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น


โปรแกรม สุดคุ้ม 1 อัตราพิเศษลดสูงสุด 3%

- สำหรับลูกค้าที่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน หรือ ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่เข้าร่วมโปรแกรมสุดคุ้ม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น

- ได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไปสุงสุดไม่เกิน 2 ล้าน บาท

- กรณีผู้กู้มีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไปและชำระหนี้ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้กู้ตกลงและยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดเงินต้นคงค้าง

โปรแกรม สุดคุ้ม 2 เพื่อคุณทุกคน

จะได้รับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคล Citi และเข้าร่วมโปรแกรม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น

- ลูกค้าจะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท หรือ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี

- วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสุงสุดไม่เกิน 2ล้านบาท

- กรณีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไปผู้กู้มีการชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญา จะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดเงินต้นคงค้าง

ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
บทวิจารณ์

ยังไม่มีความคิดเห้น

ความคิดเห็นของคุณจะเป็นคนแรก

เพิ่มบทวิจารณ์

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *