ต้องการเงินด่วน 2 แสนหรือกู้เงิน 200000 บาท หาเงินด่วน 30 นาที 500000 บาทผ่านระบบออนไลน์มีที่ไหนบ้าง

ต้องการเงินด่วน 2 แสนหรือกู้เงิน 200000 บาท หาเงินด่วน 30 นาที 500000 บาทผ่านระบบออนไลน์มีที่ไหนบ้าง

ต้องการเงินด่วน 2 แสน บัญชีเงินฝากช่วยได้ 


หากใครที่กำลังมองหาหรือต้องการเงินด่วน 2 แสนไว้เพื่อเปิดกิจการ หรือเป็นทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจของตนเองให้ดำรงอยู่ได้ ในปัจจุบันก็จะมีสินเชื่อของหลายๆธนาคารมาเพื่อช่วยประชาชนในกลุ่มต่างๆตามนโยบายรัฐบาล อย่างเช่น ธนาคารออมสินที่มีสินเชื่อออมสินฐานราก  ธกส. ที่ให้กู้เงิน 200,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งก็น่าจะดีกว่าไปกู้เงินนอกระบบด่วน

สินเชื่อออมสุขใจ ธนาคารออมสิน

สำหรับลูกค้าที่กำลังต้องการเงินด่วน 2 แสนไว้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการใช้หนี้นอกระบบ หรือการปิดหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่นๆซึ่งจะต้องใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักประกันการยืมเงิน 200,000 ด่วน ซึ่งจะมีรายละเอียดในการอนุมัติวงเงินกู้ดังนี้

1. ธนาคารจะให้กู้ตามความจำเป็นและตามความสามารถในการชำระคืน

2. ให้วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม แต่ให้ไม่เกินรายละ  200,000 บาท  ดังนี้

  • ฝากเป็นรายวัน ไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยจะให้วงเงินกู้สูงสด 50,000 บาท

  • ฝากเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 และจะให้ วงเงินกู้สูงสด 100,000 บาท

  • ฝากเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

3. และรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาในการชำระคืนสินเชื่อออมสุขใจ ธนาคารออมสิน ลูกค้าจะสามารถชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนได้ไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด โดยชำระเงินคืนเป็นรายเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่


สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ของ ธกส.

เป็นสินเชื่อให้กับคนที่ต้องการเงินด่วน 2 แสน ไว้เพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ หรือต้องการจะนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต่างๆ หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในครอบครัว ซึ่งก็ยื่นเรื่องง่าย อนุมัติไว โดยวงเงินสินเชื่อที่ให้จะพิจารณาตามความจำเป็นที่จะใช้ จากรายได้ รายจ่าย รวมไปถึงความสามารถในการชำหนี้คืน จะต้องใช้หลักประกันเงินกู้ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

1. ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยจะต้องร่วมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

2. ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด กู้ได้ไม่เกิน 80% ของวงเงินประเมินได้

3. โดยการใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของเงินฝาก

กำหนดชำระเงินคืนสำหรับคนที่ต้องการเงินด่วน 2 แสน

1. หากกู้เงิน 200,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆให้ชำระคืนภายใน 12 เดือน สูงสุดไม่เกิน 18 เดือน

2. ผู้ที่ต้องการเงินด่วน 2 แสน เพื่อการลงทุนกิจการต่างๆ ให้ชำระคืนภายใน 5 ปี สูงสุดไม่เกิน 20 ปี

ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
บทวิจารณ์

ยังไม่มีความคิดเห้น

ความคิดเห็นของคุณจะเป็นคนแรก

เพิ่มบทวิจารณ์

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย*