เกี่ยวกับเรา

ใช้ชื่อภาษาไทยว่า รุ่งอนันต์ ทัวร์ หรือ
ใช้ชื่อภาษาต่างประเทศว่า ROONG-A NAN TOUR ซึ่งอ่านเป็นภาษาไทยว่า (รุ่ง-อะ-นัน-ทัว)
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 100/17 หมู่บ้านเดือนดารา หมู่ที่ 5 ถนน เชียงใหม่-พร้าว ตำบล ฟ้าฮ่าม
อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000

ประวัติการก่อตั้ง

รุ่งอนันต์ทัวร์ เกิดขึ้นจากการชื่นชอบท่องเที่ยวของคุณแมนสรวง ยศกาศ ทำให้ความชอบก่อเกิดเป็นธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 โดยคุณแมนสรวง ยศกาศ ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการนำเที่ยวมากกว่า 15 ปี โดยเริ่มแรก ได้ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศก่อน จากนั้นเมื่อมีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่น การแนะนำปากต่อปากทำให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มมาก ขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับมีสัมพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จากที่คุณแมนสรวง ทำหน้าที่ผู้จัดนำเที่ยว ผู้ประสานงาน รวมทั้งผู้นำเที่ยวปัจจุบันมีทีมงานเพิ่มมากขึ้น จึงประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภททั่วไปนำเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบันได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 เป็นแบบบุคคลธรรมดาคนเดียวโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 21/00645 ประเภททั่วไป เส้นทางการนำเที่ยว ภายในประเทศของรุ่งอนันต์ทัวร์ส่วนใหญ่แล้วคือนำเที่ยวทางทะเล จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด กระบี่ ภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีอีก หลากหลายเส้นทางนำเที่ยวภายในประเทศ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ ในส่วนของเส้นทางนำเที่ยวต่างประเทศก็จะมี หลากหลายเส้นทาง อาทิเช่น ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ และโซนยุโรป มีทั้งไปเป็นกรุ๊ปเหมาของรุ่งอนันต์ทัวร์ จัดเอง และส่งไปร่วมกับบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรกัน